Acer [5]
 Asus [3]
 California Access [6]
 Clevo [2]
 COMPAQ [7]
 CTX [2]
 Dell [10]
 Digital [3]
 EuroCom [8]
 Fujitsu [5]
 GeriCom [2]
 Hewlett-Packard [6]
 Hyundai [1]
 IBM [12]
 Inne [1]
 NEC [3]
 Olivetti [1]
 Pablo [3]
 Panasonic [3]
 Portocom [4]
 PowerNote [1]
 Samsung [1]
 Siemens-Nixdorf [4]
 Sony [3]
 Toshiba [16]
 Tulip [1]
 TwinHead [14]
 Vobis [2]
 Zenith [3]

Jak wejść do BIOSu
Jeżeli nie możesz poradzić sobie z tym problemem spróbuj sposoby opisane poniżej.

Ogólne zasady wchodzenia do BIOSU

- naciśnięcie klawisza "Delete" podczas uruchamiania komputera
- naciśnięcie klawisza "F2" podczas uruchamiania komputera
- naciśnięcie kombinacji klawiszy "Ctrl" + "Alt" + "Esc" podczas uruchamiania komputera
- naciśnięcie klawisza "Esc" podczas uruchamiania komputera

Jeżeli to nie pomaga spróbuj jeszcze klawiszy funkcyjnych F1, F4, F10.

Szczegółowy opis wejścia do BIOSU dla wybranych modeli.

IBM

Nowsze modele

Włącz komputer. Kiedy podczas uruchamiania na ekranie pojawi sie logo ThinkPad, naciśnij F1.
Dotyczy modeli:
seria 240, seria 390, seria 570, i Series 1200, i Series 1300, i Series 1400, i Series 1500, i Series 172x,
A20, A21, A22, A30, A31, R30, R31, R32, S30, S31, T20, T21, T22, T23, T30, TransNote,

Kiedy podczas uruchamiania na ekranie pojawi sie napis: "To interrupt normal startup, press blue Access IBM button", naciśnij niebieski przycisk Access IBM. Następnie, aby uruchomić program BIOS Setup Utility, wybierz opcje Start setup utility. Dotyczy modeli: R40, R403, T40

Starsze modele

Modele: 300, 350, 500, 510
Po wyświetleniu wiersza poleceń systemu MS-DOS naciśnij kombinacje klawiszy Ctrl+Alt+F3. Komputer musi działać w trybie MS-DOS, nie wystarczy wyświetlić okienka MS-DOS w systemie Windows.

Modele: 310, 315, 310E/ED, 315ED
Włącz komputer. Kiedy podczas uruchamiania na ekranie pojawi się logo ThinkPad, naciśnij F2.

Modele: 365C/CS, 365CD/CSD, 365E/ED
Po wyświetleniu wiersza poleceń systemu MS-DOS naciśnij kombinacje klawiszy Ctrl+Alt+F11. Komputer musi działać w trybie MS-DOS, nie wystarczy wyświetlić okienka MS-DOS w systemie Windows.

Modele: 365X/XD
Kiedy komputer jest wyłączony, wciśnij klawisz F1; wciąż trzymając ten klawisz, włącz komputer i poczekaj na wyświetlenie się programu konfiguracyjnego BIOS.

Modele: 360, seria 355, 380, seria 385, seria 560 seria 600, 701C/CS, seria 75x, seria 76x, seria 770
Kiedy komputer jest wyłączony, wciśnij klawisz F1; wciąż trzymając ten klawisz, włącz komputer i poczekaj na wyświetlenie się programu konfiguracyjnego BIOS. W modelu TP 701 możesz także uruchomić ten program poprzez naciśniecie w dowolnej chwili kombinacji klawiszy Fn+F1.

Modele: 700/C, 720
Włącz komputer. Bezpośrednio po wyświetleniu objętości zainstalowanej pamięci, kiedy kursor będzie się przesuwać w prawej, górnej części ekranu, naciśnij kombinacje klawiszy Ctrl+Alt+Insert.

Modele: 710T, 730T
Podczas włączania komputera wciśnij i przytrzymaj przycisk trybu wstrzymania-wznowienia.

Toshiba

Pierwszych metod uruchamiania programu BIOS Setup opisanych w tym podpunkcie
można używać na nastepujących modelach komputerów firmy Toshiba:

Wszystkich komputerach serii Libretto, wszystkich komputerach serii Portage, Satellite 100CS,
105CS, 105CT, 110CS, 110CT, 115CS, 115CT, 1555CDS, 200CDS, 205CDS, 2060CDS, 2065CDS,
2065CDT, 2100CDT, 2105CDS, 2140XCDS, 2180CDT, 2210CDT, 2210XCDS, 2250CDT, 2250XCDS,
225CDS, 2500CDT, 2505CDS, 2505CDT, 2510CDS, 2515CDS, 2530CDS, 2535CDS, 2540CDS,
2545CDS, 2590CDT, 2595CDS, 2595CDT, 2595XDVD, 2615DVD, 2655XDVD, 2675DVD, 2715DVD,
2715XDVD, 2755DVD, 2775XDVD, 300CDS, 305CDS, 305CDT, 310CDS, 310CDT, 315CDS, 315CDT,
320CDS, 320CDT, 325CDS, 325CDT, 330CDS, 330CDT, 335CDS, 335CDT, 4000CDS, 4000CDT,
4005CDS, 4005CDT, 4010CDS, 4010CDT, 4015CDS, 1805-S177, 4015CDT, 4020CDT, 4025CDT,
4030CDT, 4060CDT, 4080CDT, 4080XCDT, 4085XCDT, 1405-S115, 1415-S105, 2410-S204,
1410-S174, 2410-S203, 1410-S173, 1415-S174, 1415-S173, 1405-S172, 1405-S171, 1400-S152,
2400-S252, 2400-S202, 2400-S251, 2400-S201, 1400-S151, 2405-S202, 1405-S152, 2405-S221,
2405-S201, 1405-S151, 4090XDVD, 4100XDVD, 2800-S201, 2805-S201, T2100, T2100CS, T2100CT,
T2105CS, T2105CS, T2105CT, T2110CS, T2115CS, T2130CS, T2130CT, T2150CDS, T2150CDT,
T2155CDS, 2800-S202, 2805-S301, 2805-S401, 2805-S202, 2805-S302, 2805-S402, 1805-S203,
1805-S253, 1800-S203, 1800-S253, 2805-S503, 2805-S603, 2590CDS, 2590XDVD, 2695DVD,
220CDS, 2545XCDT, 2805-S273, 1805-S204, 1805-S254, 1805-S274, 1800-S204, 1800-S254,
2060CDT, 1800-S206, 1800-S256, 1805-S255, 1805-S154, 1805-S207, 1800-S207, 1800-S274,
1805-S278, 1805-S208, wszystkich modelach serii Sattelite Pro, TE-Series oraz Tecra.

W powyższych modelach komputerów program BIOS Setup można uruchomić na trzy sposoby:

1) Z poziomu systemu Windows, przy użyciu programu HWSetup — na wymienionych modelach komputerów program HWSetup jest preinstalowany przez producenta. Wchodzi on także w skład pakietu Toshiba Utilities przeznaczonego dla tych komputerów, który można pobrać z witryny firmy. Aby uruchomić program HWSetup, otwórz Panel Sterowania i dwukrotnie kliknij ikone HWSetup. Zmiana niektórych opcji będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera.

2) Gdy komputer jest całkowicie wyłączony (a nie w stanie uśpienia (wstrzymania) lub hibernacji) — kiedy komputer jest wyłączony, włącz przełącznik zasilania, po czym natychmiast wciśnij i przytrzymaj klawisz Esc. Kiedy procedura POST zostanie wykonana, na ekranie pojawi się komunikat informujący, iż w celu uruchomienia programu BIOS Setup należy nacisnąć klawisz F1. A zatem, naciśnij F1.

3) Z poziomu systemu MS-DOS poprzez uruchomienie programu TSETUP — program TSETUP może byc uruchamiany tylko w systemie MS-DOS, nie w okienku wiersza poleceń w systemie Windows. Co więcej, program ten nie będzie działać, jeśli został zainstalowany jakiś program do zarządzania pamięcią, taki jak HIMEM.SYS, QEMM386 bądz inny. Wchodzi on w skład oprogramowania dostarczanego przez producenta, a oprócz tego można go pobrać z witryny firmy.

Kolejna opisana metoda uruchamiania programu BIOS Setup może być wykorzystywana
na następujących modelach komputerów:

1605CDS, 1625CDT, 1675CDS, 1695CDT, 1715XCDS, 1735, 1755, 1730, 1750, 3005-S303, 3005-S406,
3000-S353, 3005-S304, 3000-S304, 3000-S307, 3005-S308, 1005-S157, 1000-S157, 1005-S158,
3005-S307, 3000-S309, 1905-S277,1000-S158, 1200-S121, 1200-S122, 1905-S301, 1955-S801,
1955-S802, 1100-S101, 1905-S302, 1105, 1115-S103, 1905-S303, 1955-S803, 1905-S304, 1955-S804,
1110-S153 oraz 1115-S104

W tych modelach wykorzystywany jest BIOS firmy Phoenix. W tym przypadku, aby uruchomić program BIOS Setup, komputer musi być najpierw wyłączony; nie może się znajdować ani w stanie uśpienia bądz wstrzymania, ani w stanie hibernacji. Następnie należy włączyć zasilanie i natychmiast nacisnąć i przytrzymać klawisz F2. Kiedy zakończy się procedura testu POST (ang. Power On Self Test), zostanie uruchomiony program BIOS Setup.

Ostatniej z dostępnych metod uruchamiania programu konfiguracyjnego BIOS-u można
używać na następujących modelach komputerów Toshiby:

Satelite 5005-S504, 5005-S507, 5005-S508, 5105-S607, 5105-S608, 5105-S501,
5105-S701, 5105-S502, 5105-S702, 5105-S901, 5205-S503, 5205-S703, 5205-S504 oraz 5205-S704

Są to komputery, które nie wykorzystują "starszych" rozwiązań — w ich przypadku program konfiguracyjny BIOS-u nie jest zapisywany w pamięci ROM. Jedynym sposobem uruchomienia tego programu konfiguracyjnego jest skorzystanie z aplikacji systemu Windows o nazwie HWSetup. Na wymienionych komputerach jest ona instalowana przez producenta, a oprócz tego wchodzi w skład pakietu Toshiba Utilities, który można pobrać z witryny firmy. Aby uruchomić program HWSetup, otwórz Panel sterowania i dwukrotnie kliknij ikonę HWSetup. Aplikacja HWSetup posiada graficzny interfejs użytkownika, pozwalający na modyfikowanie ustawień BIOS-u. Pamiętaj, że zmiana niektórych ustawień może spowodować konieczność ponownego uruchomienia komputera.


Compaq

Na komputerach przenośnych firmy Compaq program BIOS Setup można uruchamiać
przy użyciu następujących metod:

1) W komputerach Presario — należy włączyć komputer, a kiedy podczas jego uruchamiania
na ekranie pojawi się graficzne logo, trzeba nacisnąć klawisz F2.

2) W modelach Evo — należy włączyć komputer, a kiedy podczas jego uruchamiania, w lewym dolnym
wierzchołku ekranu pojawi się napis "F10 = ROM Based Setup", trzeba nacisnąć klawisz F10.

3) W modelach Presignia — należy włączyć komputer i nacisnąć klawisz F10, gdy podczas jego
uruchamiania w prawym górnym wierzchołku ekranu pojawi się migający kursor.


Dell, Gateway oraz komputery innych producentów

Aby uruchomić program BIOS Setup na komputerach firm Dell, Gateway, Sony, Acer, MPC, FOSA
oraz na większości laptopów innych producentów, należy włączyć komputer, a kiedy
podczas jego uruchamiania na ekranie pojawi się graficzne logo, trzeba nacisnąć klawisz F2.


[zobacz pozostałe]

 
Artykuły Linki Pomoc
Akcesoria do laptopów
Porady dla użytkowników
Testy laptopów
Używane laptopy
ThinkWiki
Notebookcheck
Forum
Aktualności
Kontakt
Copyright © notebook.co.pl All Rights Reserved